Planinarski dom DVORAC STARA SUŠICA
Karolinska cesta 85, Stara Sušica
tel. 051/819-672
mob. 099/690-1683
e-mail: [email protected]
web: www.dom-mladih.hr

SPLITSKI SKAUTSKI CENTAR 'RAKOV JARAK'
Školska bb, Fužine
tel. 021/486-402
mob. 098/161-8680
e-mail: [email protected]
web: www.skaut-split.hr

HOSTEL 'SKIJAŠKI DOM' MRKOPALJ
Novi Varoš 83, Mrkopalj
tel. 051/833-468
mob. 091/3636-010

HOSTEL 'ŽIVOT JE VIŠE' MRKOPALJ
Tučka 28, Tuk
mob.  098/445-043
e-mail: [email protected]

LOVAČKI DOM 'SMREKOVA DRAGA'
Smrekova Draga, Tršće
tel. 051/824-122

LOVAČKI DOM 'LITORIĆ'
Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko
tel.  051/875-202
mob. 098/440-790
e-mail: [email protected]

LOVAČKI DOM 'JELENSKI JARAK'
Cetin 1, Vrbovsko
mob.  091/411-3818, 091/411-3833
e-mail: [email protected]

KAMP LOKVE
mob. 091/494-4538; 091/591-5597
e-mail: [email protected]

LOVAČKI DOM 'TUČKA PLANA'
mob.  098/452-582

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara