Kuće za odmor Skrad

Kuća za odmor *** COPRNIČKA HIŠA
vl. BOJANA MARIČIĆ
Planina Skradska 4b, Skrad
tel: 051/277-278
mob. 091/539-0755
e-mail:  [email protected]
web: www.coprnicka-hisa.com

 
Kuća za odmor *** ŠUMSKA OAZA
vl. Nada Knez
Hlevci 1c, Skrad
mob, 091/793-2148, 095/809-3326
e-mail: [email protected]

 
Kuća za odmor **** GORANKA
vl. Margareta Goić
Bukov Vrh 3, Skrad
mob. 095/819-9278, 098/555-949
e-mail: [email protected]
web: www.odmor-gorskikotar.com
 
Kuća za odmor *** ZAKRAJC BRODSKI
Zakrajc Brodski bb, Skrad
mob. 091/567-6295
e-mail: zakraj[email protected]
web:  www.gorski-kotar.org
 
 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara