Kuće za odmor Fužine

TURISTIČKA ZAJEDNICA FUŽINE

Kuća za odmor ** LJILJANA BADURINA   
Sveti Juraj 6, Lič   
mob. 091/624-1677, 091/587-8701   
e-mail: [email protected]   
web: www.badurina-lic-gorskikotar.com
 
Kuća za odmor *** DENIS JURIČIĆ  (oznaka kvalitete KVARNER FAMILY)
Banovina 26, Lič   
tel. 051/835-699   
mob: 098/326-573   
e-mail: [email protected]  
 
Kuća za odmor ***** "VILA PERKIĆ"
vl. Rolando Perkić
Vrata 54b, Vrata
mob. 091/545-8751
e-mail: [email protected]
 
Kuća za odmor *** ŠTEFICA MILOTIĆ  
Slavica 3, Fužine   
mob: 098/267-198   
e-mail:  [email protected]
web: www.kuca-melissa.com
 
Kuća za odmor *** "VILLA ADA"
vl. Adolf Ivanković 
Mostići 2, Fužine   
tel: 051/291-138   
mob: 091/5799-856   
e-mail: [email protected] 
 
Kuće za odmor *** "ZELENA VRATA"
vl. Josip Povrženić 
Vrata bb, Fužine   
mob: 099/260-0404   
e-mail: [email protected]  
 
Kuća za odmor *** "VELČIĆ"
vl. Linda Ann Velčić
Sveti Križ 8, Lič
mob. 091/890-9886
e-mail: [email protected]
 

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara