Apartmani Fužine

 

Apartman *** "GOGA"
vl. Nebojša Anić 
Kolibice II/4, Fužine   
tel: 051/835-311   
mob: 091/887-8360   
e-mail: [email protected]   
web: www.apartman-goga.net
 
Apartmani *** "SABINA" (oznaka kvalitete KVARNER FAMILY)
vl. Sabina Urbanc 
Donje selo 42, Fužine   
tel: 051/830-248   
mob: 098/393-578, 091/262-6377   
e-mail: [email protected]  
Pet friendly, Bike friendly, Hike friendly
 
Apartman *** "DARINKA"
vl. Darinka Crnković 
Kolodvorska 6, Fužine   
tel: 051/835-524 
mob: 091/577-4633  
e-mail: [email protected]  
web: www.fuzine-apartmani.com
 
Apartman *** "JOŽICA"
vl. Jožica Čarapina  
Franje Račkog 23, Fužine   
tel: 051/835-159   
mob: 091/500-0126   
e-mail: [email protected]   
 
Studio apartmani *** "LUCIJA"
vl. Andrea Fućak 
Vrata 60, Fužine   
tel: 051/835-831   
mob: 099/507-3670, 099/500-7466  
 
Apartman *** "HADŽIĆ"
vl. Nevenka Hadžić 
Turistička cesta 8, Fužine   
tel: 051/835-484   
mob: 091/894-8259   
e-mail: [email protected]  
 
Apartmani *** "LALITA"
vl. Katica Jakovljević 
Školska 3, Fužine   
tel: 051/835-177   
mob: 098/813-537, 099/344-9081  
e-mail: [email protected]   
web: www.lalita.hr
 
Apartman *** "MIMA"
vl. Marko Cirković 
Lič 99, Lič   
tel: 051/374-723   
mob: 091/509-8118   
e-mail: [email protected]  
 

Apartmani *** "MAJA" (oznaka kvalitete KVARNER FAMILY)
vl. Maja Juričić 
Lič 160, Lič   
tel: 051/835-931, 051/624-972   
mob: 098/320-520   
e-mail: [email protected]
web: www.apartmani-maja-lic.com

 
Apartman *** "IRENA"
vl. Irena Jurković
Banovina 15a, Lič   
tel: 051/835-453   
mob: 091/1622-472, 098/403-606   
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** "LANDRAVEC"
vl. Sanja Kauzlarić 
Za Goricom 42, Fužine   
tel: 051/835-259   
mob: 091/5670-700   
e-mail: [email protected]
 
Apartman *** "SREBRNI BOR"
vl. Marija Lisac  
Sveti Križ 73 , Fužine   
tel: 051/830-228   
mob: 091/751-4228  
 
Apartman *** "MANCE"
vl. Goran Mance 
Sveti Križ  71, Fužine   
tel: 051/835-018   
mob: 099/352-1039   
e-mail: [email protected]
 
Studio apartman *** "PROLJEĆE"
vl. Ana Merla
Donje selo 23, Fužine   
tel: 051/835-387   
mob: 091/9246-440   
e-mail: [email protected]    
 
Apartman *** ZLATA MUŠIĆ  
Vicićeva 4, Lič   
tel. 051/835-196  
mob: 091/725-5303   
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** VEDRAN PAVLETIĆ 
Franje Račkog 11, Fužine   
tel: 051/223-418   
mob: 091/564-0751
e-mail: [email protected]   
web: www.apartmani-pavletic.com.hr
 
Apartman *** VILMA KAUZLARIĆ
Breg 15, Fužine
te. 051/835-156
mob. 091/511-8483
e-mail: [email protected]
 
Apartman **** 'PUH'
vl. Mladen Plantić 
Franje Račkog 11a, Fužine   
mob: 099/2323-243   
e-mail: [email protected]  
 
Apartman *** 'POLIĆ' (oznaka kvalitete KVARNER FAMILY)
VL. Dragica Polić 
Belo Selo 25a, Vrata
tel: 051/835-849   
mob: 091/512-472   
e-mail: [email protected]   
web: www.goranska-borovnica.com
 
Apartmani ****/ *** 'ERICA' (oznaka kvalitete Kvarner Family, Bike friendly, Hike friendly)
vl. Sanja Rački 
Mostići 11, Fužine   
tel: 051/835-608   
mob: 098/170-8166   
e-mail: [email protected]  
 
Studio apartmani *** HILDA RADICA  
Franje Račkog 24a, Fužine   
mob: 092/166-4540   
e-mail: [email protected]   
 
Apartman *** MARIJA ŠVOB  
Donje selo 6, Fužine   
mob: 098/576-861, 091/933-8559   
e-mail: [email protected]
 
Studio apartman *** 'KAROLINA'
vl. Vladimir Vlahović 
Slavica 15, Fužine   
tel: 051/830-208   
mob: 098/1617-297   
e-mail:  [email protected].com   
 
Apartmani *** 'BELVEDER'
vl. Milorad Burul
Franje Račkog 72a, Fužine
tel. 051/835-420
mob. 091/563-3079
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** 'JULIJA'
vl. Dragan Stevanović
Kolibice II/12, Fužine
tel. 051/835-437
mob. 092/335-1717
e-mail: [email protected]
 
Apartman *** 'GLORIA'
vl. Dorja Tigra Bogović
Gmajna 8, Vrata
mob. 091/330-1322
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** GORAN RADOŠEVIĆ
Lič 180a, Lič
mob. 098/915-7172, 098/915-7171
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** 'NINA'
vl. Hrvoje Vlahović
Banovina 10, Lič
tel. 051/830-030
mob. 098/291-964
e-mail: [email protected]
 
Apartmani *** 'ELA'
vl. Hrvoje Vlahović
tel. 051/830-030
mob. 098/291-964
e-mail: [email protected]
 
Studio apartman ***  'MARTA'
vl. Adriana Matošić
Sveti Križ 10, Lič
tel. 051/512-564
mob. 091/890-9886, 091/1512-564
e-mail: [email protected]
 

Apartman *** 'KOVAČEVIĆ'
vl. Marinka Kovačević
Vrelska 4, Fužine
tel. 051/385-217

 

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara