Apartmani

DELNICE

Apartman *** SEMEŠ DARKO
Vučnik 41
tel. 051/812-683

 

Apartman *** 'GALE' (Kvarner Family, Pet friendly, Hike friendly)
vl. Petranović Marko
Japlenški vrh 5, Delnice
tel. 051/811–437
mob. 098/991–1018
mail:  [email protected]

 

Apartman *** JERBIĆ SONJA
Ploškovo 13
tel. 051/813-052
mob. 099/216-9390
mail: [email protected]

 

Apartman *** BALEN VLASTA  (oznaka kvalitete Kvarner Family)
Vučnik 48
tel. 051/811-888
mob. 098/969-4555
mail:  [email protected]

 

Apartman *** RAČKI BARA (oznaka kvalitete Kvarner family)
Vučnik 56
tel. 051/811-966
mail: [email protected]

 

Apartman *** PISKAČ GORDANA
Doli 4
tel. 051/812-914
mob. 098/983-4137
mail: [email protected]

 

Apartman ** MIHICH LJERKA
Marija Trošt 13
tel. 051/255-003

 

Apartman *** MOGUŠ BRANKO (oznaka kvalitete Kvarner Family)
Prilaz doli I 4
tel. 051/812-236
mob. 091/529-9773
mail: [email protected]

 

Apartman *** 'JAPLENŠKI'
vl. Mihelčić Nevenka
Japlenški vrh 9
tel. 051/812-460
mob. 091/7692-407
mail: [email protected]
web: www.apartman-japlenski.webs.com

 

Apartman *** 'JELENA'
vl. Jelica Polić
Matice Hrvatske 8
tel. 051/812-688
mob. 098/576-296
mail: [email protected]
web: www.apartman-jelena.webs.com

 

Apartman *** RUŽIĆ MARINKA
Amerikanska 11
mob. 091/727-5968
mail: [email protected]

 

Apartman *** 'SARA'
vl. Anica Kezele
Supilova 204
tel. 051/812-444
mob. 091/2377-004
mail: [email protected]
         [email protected]
web: www.apartman-sara.com

 

Apartman ** CURL IVAN
Polane 21
tel. 051/811-616
mob. 098/644-063

 
Apartman *** 'MONTEROSA' (oznaka kvalitete Kvarner Family)
vl. Gordana Savić
tel. 051/812-031
mob. 098/232-786
mail: [email protected]
 
Apartman **** 'BELLA'
vl. Alen Feratović
tel. 051/811-892
mob. 099/2546-729
mail: [email protected]
web: www.apartmani-bella.com
 
Apartman *** DAVOR GRGURIĆ
Sajmišna 23
tel. 051/811-648
mob. 091/541-1242
mail: [email protected]
 
Apartman *** APOLON
vl. Ankica Kezele
Supilova 52
tel. 051/812-414
mob. 091/7666-878
mail: [email protected]
 

BROD NA KUPI

Apartman *** ŽELJKO BREKALO
Turke 5, Kuželj
mob. 098/736-692
mail:  [email protected]
web:  www.riverkupalodge.com
 
Apartman ** VIDMAR MLADEN
Krivac 15, Brod na Kupi
tel 051/837–034
mob. 098/967–8886
mail:  [email protected]
 

Apartman *** MERKAŠ ZDRAVKO  
Guče Selo 18, Guče Selo
tel. 051/837–526
mob. 098/922-4583
mail: [email protected]

 
Apartman *** 'SAN'
vl. Kruljić Živko 
Kralja Tomislava 13, Brod na Kupi
tel. 051/837–137
mob. 098/177-9855
mail:  [email protected]
 
Apartman *** 'SLAP'
vl. Čop Milenka 
Hrvatsko 21, Plešce
tel. 051/816–317
mob. 098/567-402
mail:  [email protected]
web:  www.apartman.slap.net
 

 

CRNI LUG

Apartman *** MALNAR ALBINA 
Selska 23, Crni Lug
tel 051/836–275
mob. 098/923-7544
mail: [email protected]
 
Apartman *** DRAGIČEVIĆ TOMISLAV (oznaka Kvarner Family)
Bijela Vodica 12, Crni Lug
tel. 051/259–554
mob. 098/964-5342
mail: [email protected]
 
Apartman *** 'TEA' (oznaka kvalitete Kvarner Family, Pet friendly)
vl. Turk Jasenka
Risnjak 23, Crni Lug
tel. 051/836–212
mob. 098/941-3187
mail: [email protected]
www.apartman-tea.com
 

Apartman *** 'NAŠA HIŠA'
vl. Malnar Branka
Pintarska 5, Crni Lug
tel. 051/836–186
mob. 098/634-964
mail: [email protected]

 
Apartman *** 'EMA'
vl. Imširović Gordana
Risnjak 28, Crni Lug
tel. 051/836–181
mob. 098/915-2226
mail:  [email protected] 
web:  www.apartman-ema.com
 
Apartman *** 'PARK'
vl. Markovčić Ivica
Bijela Vodica 46, Crni Lug
tel. 051/811–979
mob. 098/905-3228
mail: [email protected]  
web: www.apartments-park.com
 

Apartmani *** 'MAROFLIN'
vl. DOBRAVAC DENIS
Kovačeva 3, Crni Lug
mob. 091/511–3583, 091/501-0614
mail: [email protected] 
web: www.maroflin.com

 

Apartman *** 'TINA'
vl. CVETEK DUBRAVKA
Selska 8, Crni Lug
mob. 095/549–2390, 098/297–204
mail: [email protected]

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara