Autohtoni proizvođači Gorskog kotara

Brod na Kupi

Učenička zadruga «Bobovac»
OŠ «Fran Krsto Frankopan»
Kralja Tomislava 12a
Brod na Kupi
  
PROIZVODI
- jabučne prerađevine, ukrasni predmeti od keramike i suveniri

Čabar

OPG «Pintar»,
Narodnog oslobođenja 23,
Čabar  
vlasnica: Anita Pintar

PROIZVODI:
- kruške i prerađevine od krušaka
- jabuke i prerađevine od jabuka
- domaći kravlji sirevi

Fužine

Obrt «Borovnica»
Belo selo 25a, Vrata
Vlasnica: Nataša Kozlica

PROIZVODI:
- bobičasto voće (jagode, maline, borovnice, ribiz),
- prerađevine od bobičastog voća, autohtoni suveniri
- centar za održivi ekološki razvoj Gorskog kotara

OPG «Plesničar»
Lič 238
Vlasnica: Aleksandra Plesničar

PROIZVODI:
- lavanda i ljekovito bilje,
- likeri, domaći sirupi i pekmezi

OPG "Kovačević"
Vrata 18
Vlasnica: Nirvana Kovačević

PROIZVODI:

- bobičasto voće (jagode, maline),
- prerađevine od bobičastog voća

 Lokve

Obrt «Kotač»
Rudolfa Strohala 127, Lokve
Vlasnik: Vid Arbanas

PROIZVODI:
- «San Hubert» – aperitiv
- «Papra» – digestiv
- «Divlja ruža» i «Plava mrča» – desertna pića
-«Lujzijana» - travarica

Obrt «Wool»
Rudolfa Strohala 133/a, Lokve
Vlasnik: Radovan Štih

PROIZVODI:
- domaći likeri «Angelina»
Angelina Blue – liker od  borovnica
Angelina Gold – liker od meda
Angelina Rose – liker od malina
Angelina Dark – biljni liker


Ravna Gora

Udruga "Plodovi gorja Gorskog kotara"
Kosa 5, Ravna Gora
Kontakt: Blažica Sveticki

 

PROIZVODI:
- domaći liker od borovnica
- autohtoni suveniri
      -    info točka i edukacijski centar «Plodovi gorja»

 

Skrad

Info točka - PINS d.o.o.
I. G. Kovačića 3, Skrad

PROIZVODI:
- autohtoni proizvodi proizvođača Gorskog kotara

 
Za sve informacije:

www.plodovigorja-gk.hr

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara