Promatranje životinja

Nacionalni park Risnjak

PROMATRANJE DIVLJAČI

U staništu velikih zvijeri (medvjeda, vuka i risa), dođite, osluškujte, fotografirajte…
Nudimo Vam mogućnost promatranja divljači tijekom cijele godine:
- ljeti u brvnari Lazac
- zimi s osmatračnice u Leski
 
Više informacija:
Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica 48, Crni Lug
Tel: +385 (0)51 836 133, +385 (0)51 836 261
Fax: +385 (0)51 836 116
E-mail: [email protected]

 

PROMATRANJE PTICA (BIRDWATCHING)

Ornitološkim je istraživanjima također utvrđeno da se u Gorskom kotaru, na Risnjaku, na kojem se nalazi i nacionalni park, gnijezdi čak 51 vrsta ptica, pretežito u šumama. Organizirano promatranje ptica (birdwatching) uz stručno vođenje svakom će ljubitelju ovog zanimljivog i još uvijek prilično zagonetnog svijeta pružiti velik užitak.

Više informacija:

Javna ustanova "Priroda"

Foto-lov na Tetrijeba gluhana

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara