Osnovna klimatska značajka Gorskog kotara u cjelini je da predjeli iznad 1200 metara nadmorske visine pripadaju zoni subarktičke, snježno šumske klime, dok niža goranska područja spadaju u zonu toplo-umjerene kišne klime.
Od naročitog je značaja utjecaj vjetrova, osobito juga i bure, koji ponekad, posebice u višim predjelima, poprimaju žestoke razmjere.
Kratka i svježa ljeta te duge i oštre zime s mnogo snijega karakteristike su oštre gorsko-planinske klime. Ovaj se dio Hrvatske posebno ističe velikim količinama padalina. To je posljedica blizine Jadranskog mora i utjecaja visokog reljefa.
• Najhladniji mjesec je siječanj
• Najtopliji mjesec je srpanj
• Najviše naoblake ima u rujnu
• Najviše magle ima u studenome i prosincu
• Najvedriji dani u godini su u kolovozu
• Najviše oborina ima u studenome i prosincu
• Najmanje oborina ima u srpnju i kolovozu
• Najviše snježnih padalina ima u siječnju i veljači
Prosječna temperatura:
• Siječanj:  -1,2°C
• Srpanj:     16,8°C
Godišnji prosjek oborina:
• Gorje: 2486 mm
• Risnjak: 3579 mm

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara