Zaštićeni dijelovi prirode

STROGI REZERVAT

Bijele stijene i Samarske stijene

Bijele stijene i Samarske stijene jedini su strogi rezervat u Primorsko-goranskoj županiji. To je područje s najstrožim režimom zaštite. U Hrvatskoj postoji samo još jedno područje s takvim režimom zaštite - Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebitu! U strogom rezervatu sve je podređeno očuvanju izvorne prirode. Čak i za skupno posjećivanje s ciljem obrazovanja te za istraživanja, potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva. Zbog divlje prirode, nedostupnog krškog terena s brojnim ponikvama, stijenama i kamenim tornjevima, Bijele i Samarske stijene teško su prohodne izvan označenih putova, ali zapravo nije ni dozvoljeno napuštati označene putove. Upravo zbog svoje divljine i nepristupačnosti, Stijene su zadržale iskonske značajke nedirnute prirode, što ostavlja dubok trag u svakom posjetitelju.

Posebni rezervat GEOMORFOLOŠKI

"Vrajži prolaz" i "Zeleni vir" - Skrad
 
Područje Zelenog vira proglašeno je rezervatom prirodnih vrijednosti 1962. godine. Do izletišta Zeleni vir, koje se nalazi na 302 metra nadmorske visine, može se doći iz nekoliko pravaca. Zeleni vir je snažan izvor na dnu plitke, prostrane špilje nad čijim su se ulazom nadvile okomite stijene visoke 70 m, niz koje se ruši živopisan slap stvarajući blistavu vodenu zavjesu.
Druga atrakcija je 800 metara dugačak kanjon Vrajži prolaz. Kroz usku guduru-sutjesku, široku oko dva metra, među stijenama visokim stotinjak metara, probija se gorski potok Jasle. Voda je milenijima izjedala kamen da bi prokrčila ovaj prolaz koji zapanjuje snagom vodene stihije i divljinom vrletnih stijena.
Na kraju Vrajžeg prolaza nalazi se još jedna posebnost ovog atraktivnog izletišta špilja nazvana Muževa hižica. Muževa hižica se turistički može razgledati do 200 metara, a za dublji razgled potrebna je oprema i alpinističke vještine. 
 
PARK-ŠUMA

Japlenški vrh

Delničani imaju rijetku sreću da im je grad okružen mnogim prirodnim ljepotama. Jedna od njih je park-šuma Japlenški vrh. U šumi se uvijek ima što vidjeti i otkriti, svakim obilaskom doživi se nešto novo. U proljeće bogatstvo proljetnih cvjetova, ljeti miris ciklama, u jesen obilje i raznolikost gljiva, a zimi tragovi životinja u snijegu...

Golubinjak

Tko želi doživjeti ljepotu i veličanstvenost goranskih šuma, a ne želi se previše zamarati dugim obilascima i pješačenjem, neka svakako posjeti park-šumu Golubinjak. Tu je na malom prostoru skupljena većina prirodnih osobitosti značajnih za goranski šumski svijet razvijen na karbonatnom kršu.

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

Kamačnik

Kamačnik je vodeni tok velike ljepote koji je usjekao kanjon u jurskim vapnencima. Kroz kanjon buči u manjim slapovima i vrtloži se u vrtložnim loncima, osobito kad nabujaju njegove vode poslije kiše ili otapanja snijega. U gornjem dijelu doline koju je oblikovao u dolomitnim stijenama nešto je smireniji, a prima i nekoliko malih bočnih pritoka. Osobita je vrijednost u slikovitom krškom vokliškom vrelu nepoznate, ali velike dubine, te u očuvanom živom svijetu čistih gorskih voda. Posjetitelj će u njegovim prirodnim ljepotama - brzacima i slapićima, mirnom toku i čistoj vodi, šumama, flori i fauni - uživati usprkos tome što je u novije vrijeme kanjonski dio premošćen lukom autoceste Rijeka - Karlovac.

SPOMENIK PRIRODE – GEOMORFOLOŠKI

Špilja Lokvarka

Na krškim terenima oko Lokava cijeli je niz površinskih i podzemnih krških fenomena. Planirano je da se oni povežu šetnicama u jedinstveni krški park. Jedna od najvažnijih sastavnica u toj mreži je špilja Lokvarka - najveći i najljepši podzemni krški objekt u toj skupini.

POJEDINAČNI PRIMJERAK DRVEĆA

Stara tisa u Međedima

Nekoliko je vrlo starih stabala tise na području Gorskog kotara. Često im je teško odrediti starost, ali one možda pripadaju najstarijim živućim stanovnicima Primorsko-goranske županije. Od tih prirodnih spomenika zaštićena je jedino tisa u Međedima.

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi

Perivoj i stari frankopanski dvorac čine neraskidivu cjelinu; danas nažalost ponešto zaboravljenu i zapuštenu. Posebna je zanimljivost prelijepi pogled na rijeku Kupu i njezinu dolinu podno dvorca. Do obala rijeke vode atraktivne šetnice od perivoja po strmim padinama kroz šumu.

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara