Prirodne ljepote Gorskog kotara - bogatstvo dostupno svima

Kada se na turističkom tržištu pojavi neka nova destinacija, čeka je teška borba s konkurencijom. U toj borbi marljivi i bogati mogu nadoknaditi mnogo - komfor koji očekuje goste može biti unapređivan brzo i učinkovito, a tako je i s originalnošću i šarolikošću ponude. Postoje, međutim, dvije kvalitete koje se ne mogu steći, ili bar ne naprečac: prirodne pogodnosti i bogatstvo tradicije.
Dok je priobalje svoju budućnost gradilo prvenstveno na talasoterapiji, dakle, na liječenju morem u najširem smislu, drukčiji oblici zdravstvenoga turizma razvijali su se u zelenom brdovitom zaleđu, u Gorskom kotaru, kamo se po liječničkoj uputi odlazilo prije svega radi “promjene zraka.”
Najjača biometeorološka karta Gorskoga kotara, smještenog na razmeđu planinske i morske klime, jesu ugodne temperature ljetnih dana i svježina zraka koja, uz primjerenu fizičku aktivnost, povoljno utječe na otpornost i metabolizam.

Više informacija potražite na stranicama:

Turistička zajednica općine Brod Moravice
Turistička zajednica grada Čabra
Turistička zajednica grada Delnica
Turistička zajednica općine Fužine
Turistička zajednica općine Lokve
Turistička zajednica općine Mrkopalj
Turistička zajednica općine Ravna Gora
Turistička zajednica općine Skrad
Turistička zajednica grada Vrbovskog

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara