Čabar je najzelenija površina Hrvatske

Čabar ima 94% zelene površine a prostire se između 650 i 1.200 m nad morem. Enduro bike park, kuće na drvetu, bezbroj planinarskih staza, utočište gluhana tetrijeba, promatranje životinja, ljubazni i gostoljubivi domaćini s dugogodišnjim iskustvom. Ovo je samo dio ponude u mjestima koja pripradaju Gradu Čabra: Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce. A govor čabarskog dobio je 2015. godine status zaštićenog kulturnog dobra. Radi se o jednom od najsloženijih i najarhaičnijih govora kajkavskog dijalekta u Hrvatskoj.

Pridite v čabranske kraj!

Više informacija potražite na:

Turistička zajednica Grada Čabra

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara