Spomenici kulture

Dvorac Zrinsko-Frankopanski - Severin na Kupi

Kaštel (dvor) s parkom u Severinu na Kupi bio je posjed stare plemićke obitelji Frankopana. Dvorac se spominje od 1558. godine. Riječ je o jednokatnoj građevini četverokutnog tlocrta s unutrašnjim dvorištem i hodnicima s arkadama te vanjskim ugaonim cilindričnim kulama.

Informacije za posjet mogu se dobiti u Turističkom uredu TZG Vrbovsko na broj telefona 051/ 875-984

Kaštel Petra Zrinskog - Čabar

Središtem Čabra dominira kaštel (kurija) Petra Zrinskog iz 1651. godine. Od tog vremena do danas sačuvani su dio zida, kula i svodovi u prizemlju središnjeg objekta. U dvorcu se nalaze Zavičajna zbirka, galerija umjetničkih slika Vilima Svečnjaka i donacija Marijana Filipovića.

Informacije za posjet mogu se dobiti u Turističkom uredu TZG Čabar na broj telefona 051/ 824-110

Kaštel Zrinski - Brod na Kupi

U središtu naselja Brod na Kupi Zrinski su sagradili su dvor, trokatnu građevinu kvadratnog tlocrta, te oko nje vanjske utvrde (danas porušene). Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi datira iz 1651. godine, a sagradio ga je knez Petar Zrinski, vjerojatno na mjestu starijeg frankopanskog iz XV. st. Današnji kaštel je jednostavna trokatna zidana građevina s krovom na četiri vode, a u njemu se nalazi Stalni postav kojim upravlja Prirodoslovni muzej iz Rijeke.

Informacije za posjet mogu se dobiti na broj telefona 051/ 629-301, [email protected]

Srednjovjekovni dvorac - Stara Sušica

Zgrada dvorca smještena je na gorskoj kosi na rubu crnogorične šume. Izgradili su je Frankopani. Prema nekim izvorima, Frankopani su u Staroj Sušici imali grad koji Turci nisu zauzeli. Dvorcu pripada i sakralni spomenik, crkvica Sv. Antuna Padovanskog.
U 19. stoljeću dvorac je bio u vlasništvu grofa Lavala Nugenta, a 1890. su ga kupili riječki trgovci Feliks i Josip Neuberger. Dvorac je restauriran u romantičnom duhu svoga vremena.

Informacije za posjet mogu se dobiti u Turističkom uredu TZO Ravna Gora na broj telefona 051/ 818-351

Kasnoantički limes - Prezid

Mjesto Prezid oduvijek je imalo granični položaj. Ovuda je prolazio poznati zid rimskog fortifikacijskog sustava, tzv. Liburnijski limes, koji se prostirao unutar vojno-obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum. Riječ je o klasičnom rimskom zidu, "limesu", čije tragove danas nalazimo izvan naselja. Zid se protezao od Trsatske gradine preko Prezida prema brdu Nanos u Sloveniji. Pokojni Bogdan Mlakar je 70-tih i 80-tih godina 20. st. neumorno istraživao cjelokupno područje Liburnijskog zida u okolici Prezida. Pronašao je keramičko posuđe i potkovu iz toga doba. Naziv mjesta povezan je s njegovim geografskim položajem: biti u Prezidu znači nalaziti se pred zidom.

Informacije za posjet mogu se dobiti u Turističkom uredu TZG Čabar na broj telefona 051/ 824-110

Fajeri

Od 1732. godine kroz Mrkopalj prolazi Karolinska cesta, a u Brestovoj Dragi nalaze se ostaci potpora za most takozvani fajeri (stupovi, upornjaci), što je u ono vrijeme bio jedinstven primjer gradnje u svijetu.

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara