Lov i ribolov

Lovni turizam
U lovištima Gorskog kotara izdvaja se lov na običnog jelena, srne, divlje svinje i medvjeda. Šumska šljuka je najatraktivnija divljač lovnog turizma u priobalju i otocima. Također, ovdje se lovi kamenjarka i fazan, a od krupne divljači jelen, srna, divlja svinja, muflon i lisica.
O uvjetima lova te o smještaju u lovačkim kućama informacije se mogu dobiti u lovačkim društvima koja se nalaze u svim većim mjestima Gorskog kotara.

Ribolov na rijekama i jezerima
Pogled u zeleno jezero ili brdsku rijeku, opušteno i strpljivo  čekanje  hoće li se udica zategnuti i riba uhvatiti. A svuda prekrasna priroda i mir, samo mir….
Gorski kotar pruža velike mogućnosti za sportsko-rekreativni ribolov: uz rijeku Čabranku od izvora do ušća, rijeku Kupu od izvora do Severina, rijeku Dobru od izvora do Gomirja. Jednako tako, čekaju vas jezera: Lokvarsko, Bajer i Lepenica. Za ovu vrstu ribolova potrebna je dnevna dozvola, a informacije o njihovom izdavanju dostupne su na info punktovima Gorskog kotara.


Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara