Pravne napomene

© 1997-2011 Turistička zajednica Kvarnera, sva prava pridržana
 
Turistička zajednica Kvarnera zadržava sva prava na objavljenim fotografijama, filmovima i ostalom sadržaju koji se bez pismenog pristanka Turističke zajednice Kvarnera ne smije kopirati, reproducirati ili dalje distribuirati.
Turistička zajednica Kvarnera ulaže maksimalan napor kako bi podaci na njenim web stranicama bili točni i aktualni, ali ne može preuzeti odgovornost za eventualne pogreške nastale prilikom unosa kao niti za točnost ili potpunost podataka već svi korisnici koji pristupaju ovim stranicama koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost.

Jednako tako Turistička zajednica Kvarnera zadržava pravo dnevne izmjene podataka na web stranicama.

Ove stranice su povezane sa stranicama ostalih davatelja turističkih usluga i servisa, ali Turistička zajednica Kvarnera ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i točnost informacija na tim stranicama.

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera