Accommodation and food

HOTEL RISNJAK  DELNICE
HOTEL "BITORAJ" FUŽINE

"BIJELA RUŽA" RAVNA GORA

"BREZA" RAVNA GORA

"GINA" KUPJAK

"LIPE" KUPJAK

"VIZJAK" ŠIJE

"MARCHE" RAVNA GORA

AGROTURIZAM"JAPODI"

Pansion “Lovački dom”, u park-šumi Japlenški vrh, Delnice,
tel. 051/812-440, fax: 812-019
SOBE  I RESTORAN "JEZERO" LOKVE  - 
TEL: 051/831-260;
MOB: 098/257-740
HOSTEL „FUŽINARSKA KUĆA“  
ADRESA: Franje Račkog  30, Fužine   
TELEFON: 051/835-238   
MOBITEL: 091/503-8558   
LOVAČKI DOM „ARNIKA“  
ADRESA:  Klađe  22, Fužine 
TELEFON: 051/835-187   
MOBITEL: 098/178-3465 
SOBE I APARTMANI „ELA“  
ADRESA: Franje Račkog  8, Fužine   
TELEFON: 051/830-030   
MOBITEL: 098/291-964
PRENOČIŠTE LIPOVAC
ADRESA:    E. KVATERNIKA 27, 51304 GEROVO
TELEFON:    051/823-185
MOBITEL:    098/675254
„JURKOVIĆ“ ugostiteljske usluge u domaćinstvu 
ADRESA:    SREDNJA DRAGA, 51305 TRŠĆE
TELEFON:    051/824-201
MOBITEL:    098/426915
PRENOČIŠTE TAJČI
ADRESA:    ŠUMARSKA 1, KOZJI VRH, 51307 PREZID
TELEFON:    051/822-244
MOBITEL:    098/830014
LOVAČKI DOM LIVIDRAGA, 51304 GEROVO
TELEFON:    051/823-174
MOBITEL:    098/448195
"PLANINSKI RAJ" BEGOVO RAZDOLJE -
TEL: 051 833 403; MOB: 095 914 3830, 095 9122 420
Pansion “NP Risnjak”, Crni Lug, 
tel. 051/836-133, 836-246,
fax: 836-116

RESTORAN „VIDIKOVAC“
ADRESA:    HAJDINE 3 C, 51326 VRBOVSKO
TELEFON:    051/875 277
MOBITEL:    099/871-2683

RESTORAN „RIM“
ADRESA:    Rim 21, 51329 Severin na Kupi
TELEFON:    051/870- 335
MOBITEL:    091 246-8670 

Planinski centar „Petehovac“,
planinarske staze, ski-lift, noćno skijanje,
tel. 051/814-901,
fax 620-787;   

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera