Vremenska prognoza

28. 04. 2017
Petak

min: 3°C
max:12°C
29. 04. 2017
Subota

min: 2°C
max:10°C
30. 04. 2017
Nedjelja

min: 2°C
max:13°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara