Vremenska prognoza

21. 07. 2017
Petak

min: 16°C
max:29°C
22. 07. 2017
Subota

min: 16°C
max:28°C
23. 07. 2017
Nedjelja

min: 16°C
max:29°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara