Vremenska prognoza

19. 10. 2017
Cetvrtak

min: 7°C
max:17°C
20. 10. 2017
Petak

min: 8°C
max:16°C
21. 10. 2017
Subota

min: 9°C
max:16°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara