Vremenska prognoza

25. 05. 2018
Petak

min: 13°C
max:20°C
26. 05. 2018
Subota

min: 13°C
max:20°C
27. 05. 2018
Nedjelja

min: 11°C
max:22°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara