Vremenska prognoza

19. 11. 2018
Ponedjeljak

min: -1°C
max:0°C
20. 11. 2018
Utorak

min: -1°C
max:0°C
21. 11. 2018
Srijeda

min: 0°C
max:2°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara