Kuće za odmor Ravna Gora

TURISTIČKA ZAJEDNICA  RAVNA GORA 
 

Kuća za odmor *** PETAR ČANČAREVIĆ
Stari Laz 134, Stari Laz
tel. 051/583-336
mob: 098/133-4497
e-mail: stari-laz@net.hr
 

Kuća za odmor *** IVAN ULAGA
Suhi vrh bb, Ravna Gora
tel:  01/455-7122
mob:  098/353-435
e-mail: houseforrent@houseforrent.com.hr
web: www.houseforrent.com.hr

 

Kuća za odmor *** DARKO RENDULIĆ
Suhi Vrh 34, Ravna Gora
tel:  01/331-3026
mob:  098/976-3381
e-mail: rendizan@net.hr

 

Kuća za odmor *** DAVOR DŽELALIJA
Karolinska cesta 24, Stara Sušica
mob:  091/211-4380
e-mail:  dzelalija.davor@email.t-com.hr

 

Kuća za odmor *** VRH
vl. Helena Omerdić
Vrh bb, Ravna Gora
mob: 095/814-7659
e-mail:  helena.omerdic@net.hr
web: www.kuca-gorskikotar.com


 

Kuća za odmor *** 'VILLA PINUS SYLVESTRIS'
Matanovci 39, Ravna Gora
tel. 051/817-545
mob. 098/468-760
e-mail: pinus@drvene-kuce.com.hr
web: www.luxurychalets.com.hr

 

Studio apartman **** 'VILLA PINUS MUGO'
Matanovci 39, Ravna Gora
tel. 051/817-545
mob. 098/468-760
e-mail: info@luxurychalets.com.hr
web: www.luxurychalets.com.hr

 

Kuća za odmor *** 'LEA'
Suhi Vrh 22, Ravna Gora
mob. 099/694-6975
e-amil: marinalopac@gmail.com

 

 

 

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara