Kuće za odmor Fužine

TURISTIČKA ZAJEDNICA FUŽINE

Kuća za odmor ** LJILJANA BADURINA   
Sveti Juraj 6, Lič   
mob. 091/624-1677, 091/587-8701   
e-mail: badurina.marko90@gmail.com   
web: www.badurina-lic-gorskikotar.com
 
Kuća za odmor *** DENIS JURIČIĆ  (oznaka kvalitete KVARNER FAMILY)
Banovina 26, Lič   
tel. 051/835-699   
mob: 098/326-573   
e-mail: renata.juricic@gmail.com  
 
Kuća za odmor ***** "VILA PERKIĆ"
vl. Rolando Perkić
Vrata 54b, Vrata
mob. 091/545-8751
e-mail: prolando28@gmail.com
 
Kuća za odmor *** ŠTEFICA MILOTIĆ  
Slavica 3, Fužine   
mob: 098/267-198   
e-mail:  stefica.milotic@ri.t-com.hr
web: www.kuca-melissa.com
 
Kuća za odmor *** "VILLA ADA"
vl. Adolf Ivanković 
Mostići 2, Fužine   
tel: 051/291-138   
mob: 091/5799-856   
e-mail: ada.ivankovic@gmail.com 
 
Kuće za odmor *** "ZELENA VRATA"
vl. Josip Povrženić 
Vrata bb, Fužine   
mob: 099/260-0404   
e-mail: zelenavrata@ritelefax.hr  
 
Kuća za odmor *** "VELČIĆ"
vl. Linda Ann Velčić
Sveti Križ 8, Lič
mob. 091/890-9886
e-mail: adrianamatosic@net.hr
 
Kuća za odmor *** "NADA"
vl. Goran Polić
Benkovac 32, Fužine
mob. 091/260-1889
e-mail: silvana.vlahovic@gmail.com
 
Kuća za odmor *** "VRELO"
vl. Mirko Petrović
Vrelska 18, Fužine
mob. 091/328-0491, 091/516-7011
e-mail: dpetrowic@gmail.com
 
Kuća za odmor *** "STELLA"
vl. Zdenko Glavan
Vrelska 22, Fužine
mob. 091/437-2080
e-mail: stellagorskikotar@gmail.com
 
Kuća za odmor **** "VINCETIĆ"
vl. Željko Vincetić
Gmajna 38, Vrata
mob. 091/129-2056
e-mail: housevincent1@gmail.com
 

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara