Kuće za odmor Delnice

DELNICE 
Kuća za odmor POLANE
vl. Petranović Marko
Polane 7a, Delnice
tel. 051/811-437
mob. 098/991-1018
mail: de8petra@yahoo.com
 

 

BROD NA KUPI 
Kuća za odmor*** MAJNARIĆ ZDENKA
Čedanj Kupa 10 
tel. 051/ 811 - 396
mail: marina@lokve-prozori.hr
 
Kuća za odmor *** SABO JASNA  (Kvarner Family, Pet friendly)
Čedanj Kupa 9 
tel. 051/ 812 – 081
mob. 099/ 523 - 6529 
mail: jasna.sabomajnaric@gmail.com
 
Kuća za odmor ** GRUBIŠA – KRIVAK NADA 
Frankopanska 3, Brod na Kupi
tel. 051/673-360
mob. 098/185 9465  
 
Kuća za odmor *** JUKIĆ MISLAV
Belo 8, Brod na Kupi
tel. 051/837–225
mob. 098/388-4730
mail:  info@kupa-flyfishing.com
 
Kuća za odmor **** SOBOL SILVIJA (Kvarner Family, Pet friendly)
Kočičin Kuželj 
tel. 051/812–371
mob. 091/538-8552
mail: silvija.sobol@gmail.com
web: www.sobol.hr
 

Kuća za odmor ** MUHVIĆ MLADEN
Velika Lešnica 5, Brod na Kupi
tel. 051/837-163
mob. 091/942-1377
mail: info@lesnica.com.hr
web: www.lesnica.com.hr

 
Kuća za odmor *** FRANČIŠKOVIĆ TAJANA
Belo 16, Brod na Kupi
tel. 051/809-774
mob. 091/488-6074, 091/180–9774 
 
Kuća za odmor *** 'NAVRTNI'
vl. Tihomir Bilosnić
Gašparci 8 
tel. 051/336–133, 051/828-148
mail: navrtni@net.hr
web: www.navrtni.com
 
Kuća za odmor *** MIHALJEVIĆ NELA (Kvarner Family, Pet friendly)
Čedanj 10, Čedanj
mob. 099/203-6555
mail:  gianna.mihaljevic@yahoo.com
web:  www.kupska-dolina.com
 
Kuća za odmor *** CIVIDINI OSMAK VIŠNJA
Gusti Laz 3, Brod na Kupi
tel. 051/811–015
mob. 098/439–682
mail:  visnja.osmak@hi.t-com.hr 
web: www.kuca-osmak.com
 

Kuća za odmor *** RAMČIĆ BOŽICA
Golik 4, Brod na Kupi
mob. 098/981–0001
mail: kucaramcic@gmail.com

 
Kuća za odmor *** BRIŠKI EMILIJA (Kvarner family)
Golik 17, Brod na Kupi
tel. 051/811–674
mob.098/493-766
mail:  albriski@net.hr
web: www.gorskikotar-odmor.com
 
Kuća za odmor *** SOKAČIĆ LANA (Kvarner family)
Velika Lešnica 11, Brod na Kupi
tel. 051/514–386
mob. 091/430-1033
mail: ssalex1111@gmail.com
web: www.etnokucagorskiraj.com
 
Kuća za odmor *** RAUŠEL RENATA
Turki bb, Kuželj 
mob. 098/992–7883, 099/599-4330
mail:   robert.rausel@ri.t-com.hr
 
Kuća za odmor *** KATNIĆ BLAŽENKA
Golik 18, Brod na Kupi
tel. 051/781–882
mob. 098/425-328
mail: juraj.katnic@gmail.com
 
Kuća za odmor *** URŠIĆ BRANKO 
Golik 2a, Brod na Kupi
tel. 051/812-152
mob. 098/166-7240
mail: kucavesna@gmail.com
 
Kuća za odmor *** ŠPORČIĆ VIKTOR
Gusti Laz 1, Brod na Kupi
tel. 051/812-671
mob. 098/675-507
mail: sporcic.nada@gmail.com
 
Kuća za odmor *** INES BUKOVAC
Grbajel 10, Kuželj
tel. 051/816-317
mob. 098/567-402
mail: ibukovac@gmail.com
 

CRNI LUG

Kuće za odmor *** 'RUNOLIST' (Kvarner family, Bike friendly, Hike friendly)
vl. Čedomir Rukavina
Travnička 3, Crni Lug
tel. 051/836-237
mob. 091/205-6729, 099/790-4396
mail:  runolist.crnilug@gmail.com
web:  www.runolist-crnilug.com

 
Kuća za odmor *** VILLA SANDRO
vl. Sandra Štimac Jotanović
Malo Selo 21, Malo Selo
mob. 098/454-540
mail: sandrastimac@hotmail.com
web: www.villa-sandro.blogspot.com
 

Kuća za odmor *** GRUBEŠIĆ OLGA  (Kvarner family)
Bijela Vodica 32a, Crni Lug
tel. 051/259–088
mob. 098/900-3552, 098/791-883
mail: ivan.grubesic@gmail.com

 

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara