Promatranje životinja

Nacionalni park Risnjak


U staništu velikih zvijeri (medvjeda, vuka i risa), dođite, osluškujte, fotografirajte…

Nudimo Vam mogućnost promatranja divljači tijekom cijele godine:

- ljeti u brvnari Lazac

-zimi s osmatračnice u Leski

INFO: NP RISNJAK, Bijela Vodica 48, Crni Lug

Tel: +385 (0)51 836 133, +385 (0)51 836 261
Fax: +385 (0)51 836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr


Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera
i turističkim zajednicama Gorskog kotara