Vremenska prognoza

15. 12. 2017
Friday

min: 0°C
max:7°C
16. 12. 2017
Saturday

min: -2°C
max:1°C
17. 12. 2017
Sunday

min: -9°C
max:0°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera