Vremenska prognoza

20. 04. 2018
Friday

min: 9°C
max:19°C
21. 04. 2018
Saturday

min: 7°C
max:20°C
22. 04. 2018
Sunday

min: 7°C
max:21°C

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera