Rooms

Centar, Delnice ** 15 
Supilova 31 
051/ 812 – 972
098/ 232 - 875 
caffe.bar.centar@ri.t-com.hr
www.centar-delnice.hr
IME I PREZIME:   Josip Duvnjak
ADRESA:    Matanovci 8, Ravna Gora
TELEFON:    051/818-645
MOBITEL:    091/737-1565
VRSTA SMJEŠTAJA:   SOBE „DUVNJAK“ (**)
BROJ STALNIH POSTELJA:  2

IME I PREZIME:   ZDENKA POCRNIĆ
ADRESA:    Dobra 2, 51326 Vrbovsko
TELEFON:    051/875-676
MOBITEL:    
VRSTA SMJEŠTAJA:   SOBE 1/1 (*)
     SOBE 2/3 (*)
BROJ STALNIH POSTELJA:  7

SOBOL VERONIKA *** 
 Vučnik 41, DELNICE
 
051/ 812 – 371
091/ 508 - 1152
alen.sobol@ri.t-com.hr

ČOP OLGA ***  
Vučnik 6, DELNICE
051/ 812 – 340
098/ 9311 – 202  

AMERICANO“ ***/ * 
 Amerikanska 31, DELNICE
 051/ 811 - 320 
agasparac@gmail.com

POLIĆ KSENIJA ** 
 Petra Krešimira IV 35, DELNICE

051/ 812 – 158
098/ 185 – 6034 
ksenija.polic@ri.t-com.hr

IME I PREZIME:   ANTON MIHELČIĆ
ADRESA:    RUDOLFA STROHALA 13 A, LOKVE
TELEFON:    051/831-066
MOBITEL:    091/450-8030
E MAIL:    a.mihelcic@hotmail.com
VRSTA SMJEŠTAJA:   1 STUDIO APARTMAN (**)
                                1 SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE (**)
                                2 SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE (***)
BROJ STALNIH POSTELJA:  7, BROJ POMOĆNIH:  1                                   

IME I PREZIME:   SMILJANA KVESIĆ
ADRESA:    GORSKI RAJ 12, LOKVE
TELEFON:    051/831-290
MOBITEL:    091/793-8823
VRSTA SMJEŠTAJA:   1  SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE (*)
BROJ STALNIH POSTELJA:  5

MERKAŠ ZDRAVKO * 
 Guče Selo 28, BROD NA KUPI 
051/ 837 – 526
098/ 922 - 4583 
zdravko.merkas@ri.t-com.hr
RAČKI MIRA ** 
 Kuželj 18 , BROD NA KUPI
051/ 837 – 564  
ŠNELER ZLATKO * 
Zrinska 6, BROD NA KUPI 
051/ 837 – 134
 ivankasneler@gmail.com

JOJIĆ SVETOZAR * 
 Pintarska 6, CRNI LUG 
051/ 811 - 767 
svetozar.jojic@ri.t-com.hr

RAUKAR ANTON *** 
 Travnička 7, CRNI LUG
 051/ 836 – 205
098/ 439 - 580 
anton.raukar1@ri.t-com.hr
IMŠIROVIĆ GORDANA
„EMA“ *** 8 
Risnjak 28 , CRNI LUG
051/ 836 – 181
098/ 915 - 2226 
gordana548@yahoo.com
MARKOVČIĆ IVICA „PARK“ ** 
 Bijela Vodica 46 
051/ 811 – 979
098/ 905 - 3228
 info@apartments-park.com

IME I PREZIME:  KARMELA TADEJEVIĆ - Sobe RUNOLIST 
ADRESA:  SUNGER 115, 51315 MRKOPALJ  
TELEFON:  051 833 115
MOBITEL:  098 259 693
E MAIL:  ugostiteljski.obrt.runolist@ri.htnet.hr
BROJ STALNIH POSTELJA: 9  

IME I PREZIME:  JANJA MANCE
ADRESA:  BEGOVO RAZDOLJE 37, 51315 MRKOPALJ  
TELEFON:  051 833 072
MOBITEL:  098 177 87 78
BROJ STALNIH POSTELJA: 10  


Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera