Mountain hunts

Planinarski dom „Pahulja“, Delnice
tel.051/812-423; 095/911-1399, 095/848 – 8495 ;
e-mail: pahulja2012@hotmail.com

Planinarski dom „Dr Josip Schlosser“ pod vrhom Risnjaka,
tel. 051/836-133, 836-246,
e-mail:  np-risnjak@ri.t-com.hr 

PLANINARSKI DOM BIJELE STIJENE TUK 
ADRESA:   TUČKA 30, 51315 MRKOPALJ    
TELEFON:  051 833 589
MOBITEL:   099 840 19 98 

PLANINARSKI DOM ZELENI VIR
ADRESA:    IZLETIŠTE ZELENI VIR SKRAD
TELEFON:    00385 (0) 51 810 214
MOBITEL:    00385 (0) 98 447 984E MAIL:    alen.abramovic@hrsume.hr

Službene stranice Gorskog kotara rađene su u suradnji sa Turističkom zajednicom Kvarnera